Leveringsproblemen

Op deze pagina geven we meer informatie over leveringsproblemen, bijvoorbeeld over producten die we voor langere of kortere tijd niet leveren.

Hieronder een lijst van producten die langere tijd niet leverbaar zijn met informatie over levertijd. Denk er aan dat deze informatie kan veranderen in de loop van de tijd. Verder geven we alternatieven waar beschikbaar.

Leveringsproblemen

EO Cederhout Virginia – Het is ons gelukt om wat voorraad te nemen. De markt is momenteel verstoord doordat de belangrijkste aanbieder heeft geschoven in het distributienetwerk. Later in 2022 is alles hopelijk weer helemaal in orde, er kan echter toch een tekort ontstaan.

cis-3-Hexeenol – Een grote producent is enkele jaren geleden van de ene op de andere dag gestopt met de productie. Daarnaast waren er de laatste jaren veel storingen bij de grootste leveranciers hiervan. Op termijn zal het hierdoor ontstane tekort in de markt wel weer opgelost worden. Ofwel door meer productie (wordt in de loop van 2023 verwacht), dan wel door minder vraag door de vele malen hogere marktprijs. Hetzelfde geldt voor op deze stof gebaseerde geurstoffen: cis-3-hexenylacetaat, cis-3-hexenylsalicylaat en Liffarome (IFF). Huidige stand van zaken (april 2022):

  • cis-3-Hexeenol: is leverbaar, wel aanzienlijk duurder dan het was. We betalen 8 x meer dan enkele jaren geleden.
  • cis-3-Hexenylacetaat: weer beschikbaar, na anderhalf jaar niet leverbaar te zijn geweest. Vijf keer duurder dan eerder.
  • cis-3-Hexenylsalicylaat: helaas niet leverbaar sinds april 2022.
  • Liffarome (IFF): weer beschikbaar, nog steeds duur.

cis-3-Hexenylacetaat – Zie bij cis-3-Hexeenol.

cis-3-Hexenylsalicylaat – Zie bij cis-3-Hexeenol.

EO Guaiachout – Er was wereldwijd geen EO Guaiachout te koop van einde 2020 tot het einde van 2021, op een enkele oude partij of voorraad na. Deze olie wordt gemaakt van een ernstig bedreigde boom die onder de Cites verdragen valt. Om deze boom voor uitsterven te behoeden kan het hout en de olie alleen uit Paraguay (het land waar deze olie vandaan komt) worden geëxporteerd als de regering van dat land er toestemming voor geeft en dat kan alleen nadat goed is uitgezocht dat er niet teveel wordt gekapt en dat de andere internationale regels worden nageleefd. Begin december 2021 is de toestemming eindelijk verleend, we verwachten dat de olie in de loop van 2022 weer beschikbaar komt op de markt.

Liffarome (IFF) – Zie bij cis-3-Hexeenol.

Oorzaken

Er is eigenlijk maar één echte oorzaak voor al deze tekorten, namelijk de ‘vrije’ wereldmarkt. De idee is dat bedrijven maximaal moeten concurreren om zo zo efficiënt mogelijk te gaan produceren. Dat levert de beste prijs op voor de consument en dat is goed. Een cynicus zal zeggen dat het vooral veel geld oplevert voor wie al veel geld heeft: maximale winst is vaker het doel dan een goede prijs voor de consument.

En hoewel een lage prijs goed klinkt zijn er allerlei nadelen aan het efficiëntie doel. Efficiëntie betekent bijvoorbeeld dat je probeert zo min mogelijk te betalen aan je werknemers. Bij voorkeur produceer je in een land waar mensen wel tegen een hongerloon voor je moeten werken omdat het enige alternatief verhongeren is. Je neemt geen maatregelen voor de veiligheid van je werknemers, voor de veiligheid van je omgeving, voor het milieu: dat kost geld, en draagt dus alleen negatief bij aan de winst. Dit alles draagt overigens niet bij aan de tekorten en dus is voor deze discussie niet relevant.

Wel relevant is dat je als optimaal bedrijf niet investeert in reserve capaciteit om problemen op te lossen. Reservecapaciteit levert meestal niets op omdat het niet gebruikt wordt. Het levert zo nu en dan wat op, namelijk als de capaciteit wel nodig is. Daardoor ontstaan er regelmatig tekorten aan van alles: het is voor de producenten lonender om alle capaciteit altijd te benutten dan om reservecapaciteit te hebben die alleen zo nu en dan geld oplevert.

Schaalvergroting van fabrikanten

Schaalvergroting zorgt ervoor dat efficiënter gewerkt kan worden, maar ook dat er minder capaciteit is om problemen op te lossen. Dat speelde vroeger veel minder, er waren vaak tientallen, zo niet honderden bedrijven die elkaar konden vervangen: kon leverancier X niet leveren omdat de fabriek overstroomd was dan kon fabrikant Y wel leveren. Tegenwoordig zijn er veel (bijna-)monopolisten voor sommige grondstoffen, die bovendien produceren in één of twee fabrieken. Gaat er nu ergens iets mis dan kan soms een heel segment in de problemen komen. Een goed voorbeeld is het citralprobleem van 2017.

In oktober 2017 was er een klein brandje in de citralfabriek van BASF in Ludwigshafen. Omdat dit kleine brandje in de besturingssystemen van de fabriek plaats vond kon de fabriek pas weer in mei 2018 gaan draaien. Citral is een heel belangrijke grondstof voor diverse geurstoffen, zoals (ethyl-)linalool, de jononen, menthol, citronellol, Lyral, Lilial en vele andere. Daarnaast is het de grondstof voor productie van een aantal vitamines. BASF maakt meer dan de helft van de wereldproductie aan citral, waarvan het meeste in deze fabriek. Gevolg was dat diverse andere geurstoffabrikanten geen, of onvoldoende citral geleverd kregen en dus geen geurstoffen konden maken. Pas einde 2019 waren de gevolgen min of meer niet meer merkbaar.

Iets dergelijks zagen we in 2017 toen een Chinese fabriek voor maltol vanwege een explosie geruime tijd niet kon produceren. In januari 2019 was er een storing in een fabriek voor cis-3-hexeenol, waardoor de markt situatie, die al niet goed was doordat een grote producent stopte met produceren, nóg slechter werd. ZEON, de grootste cis-3-hexeenol fabrikant ter wereld is wel bezig de productie op te schroeven, maar effect wordt pas in 2023 verwacht. Methylcyclopentenolon slingert ook alle kanten op. De twee overgebleven fabrikanten maken meer als de prijs goed is en minder als de prijs laag is. Dat kan omdat er nauwelijks concurrentie is: je verliest uiteindelijk toch geen marktaandeel, een bijna monopolie werkt bijna net zo goed als een monopolie.

Schaalvergroting van afnemers

Een formulering voor een geurcompositie kan uit tientallen verschillende geurstoffen bestaan. Is er één niet leverbaar dan kan deze compositie niet worden gemaakt. Stel je voor dat je een top parfum een jaar lang niet kan maken omdat er één bestanddeel niet leverbaar is dat maar 0,1% van de geurcompositie uitmaakt.

Om dat risico te beperken worden de afnemers ook steeds groter. Dan kan je betere regelingen maken met je leveranciers, als grote en trouwe klant krijg je meer voor elkaar.

Voor kleinere partijen (en dat kunnen nog best bedrijven zijn met miljoenen euro’s omzet per jaar) blijft er soms niets over: is er nadat alle contracten zijn vervuld nog iets over dan komt dat in de handel, is er niets dan niet.

Protectionisme

Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de fluctuatie van het terpentijnolie aanbod op de wereldmarkt. Dit komt omdat China sommige jaren opeens minder terpentijnolie exporteert dan andere jaren. Dit ter bevordering van de verwerking ervan in China zelf. De vraag naar geurstoffen gemaakt van terpentijnolie (of beter van het pineen dat in deze olie zit) is juist sterk gestegen. Omdat er minder terpentijnolie beschikbaar is, is er minder pineen beschikbaar en dat betekent dat geurstoffen gemaakt van pineen niet kunnen worden gemaakt, of veel minder dan gebruikelijk. Geurstoffen op basis van pineen zijn bijvoorbeeld Iso E Super, bornylacetaat en Lindenol.

Ook linalool en citronellol kunnen van pineen worden gemaakt. Door het citral probleem van 2017 steeg de vraag naar linalool en citronellol op basis van terpentijn, waardoor het terpentijnprobleem werd versterkt.

Gevoeligheid van de economie

Door de vrije markt schieten vraag en aanbod alle kanten op van heel hoog naar heel laag. Speciale oorzaken zoals de corona pandemie, oorlogen en onrust versterken dat effect.

Veel Aziatische landen kennen de afgelopen decennia een behoorlijke economische groei. Dat betekent dat men nu ook daar steeds meer geld gaat uitgeven aan parfum, cosmetica en geurproducten. Het gaat om enorme aantallen mensen: China heeft drie keer zoveel inwoners als de EU, en voor India geldt hetzelfde. De fluctuatie van de wereldeconomie wordt sterker doordat er meer mensen bij betrokken zijn.

De productie van geurstoffen kan niet snel groeien, een fabriek moet je plannen, ontwerpen en bouwen, dat kost jaren. De fluctuaties zijn een groot risico, het kan zijn dat je jaren met verlies zit, alleen de grootste bedrijven kunnen zich dat veroorloven. Zie ook schaalvergroting.

Natuurlijk en speciaal organisch

Sommige natuurlijke grondstoffen groeien snel en worden binnen enkele maanden geoogst, denk aan pepermunt. Geurstoffen op basis van terpentijn: voor productie van terpentijn is naaldbomenaanplant nodig, een naaldboom is pas na enkele decennia geschikt voor productie van terpentijn, er is dus een heel duidelijke grens aan wat beschikbaar is en ook aan wat beschikbaar komt. Idem voor citrus.

De populariteit van natuurlijke producten en daarbinnen van biologische, ecologische, organische producten stijgt al jaren. De productie stijgt niet hard genoeg mee. Om die reden is echte Indische Sandelhoutolie in enkele decennia onbetaalbaar geworden. Het duurt 40 jaar voordat een boom olie op kan leveren en er zijn er eenvoudig niet genoeg: er is te lang meer gekapt dan geplant. Soms zijn er synthetische (of natuurlijke) vervangers, soms niet.

Wat organische producten betreft: deels is het puur conservatisme: mensen, ook boeren, houden niet van veranderen. Veel ervan blijven (te) lang hangen in de oude werkwijze, waar een organische werkwijze ook puur economisch een voordeel kan zijn. Voor een deel is het omdat het niet altijd even makkelijk is om om te schakelen, meer regeltjes, nieuwe investeringen. Ook boeren hebben veel last van alle regeldruk.

De markt is bovendien niet altijd bereid de nadelen van organische producten te accepteren: hogere prijzen door lagere opbrengsten en een minder constante kwaliteit doordat meer natuurlijk wordt gewerkt. Soms zijn er maar een paar fabrikanten van een product en als de oogst dan tegenzit vissen wij met de inkoop achter het net, zie schaalvergroting. Vaak kunnen we het tijdelijk oplossen door een product van reguliere productie te leveren. Is niet hetzelfde, maar zolang organische productie nog een uitzondering is zal dat zo nu en dan voorkomen. Als dit het geval is geven we dat duidelijk aan bij het product. Overigens zijn er bij ons meer organische producten bijgekomen dan er tijdelijk zijn afgegaan.

X
De Hekserij heeft vakantie t/m 14 augustus Lees meer ...
De Hekserij is have holidays until August 14 Read more ...